Про сайт

Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України.

Збірник наукових праць містить матеріали Регіональної науков опрактичної конференції “Методика викладання філологічних дисцип лін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України». Доповіді учасників відображають різноаспектні дослідження та результати власного досвіду з проблем методики викладання філологічних дисциплін.

Редакційна колегія:

Т. М. Петрова, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальн ий редактор);

П. Л. Шулик, кандидат філологічних наук, професор (відповідальний секретар);

С. Д. Абрамович, доктор філологічних наук, професор;

О. В. Галайбіда, кандидат філологічних наук, доцент;

В. О. Казимір, кандидат філологічних наук, доцент;

О. В. Кеба, доктор філологічних наук, професор;

В. С. Кшевецький, кандидат філологічних наук, доцент;

А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, професор